Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

Ročné finančné správy

Názov dokumentu Download:
Individuálna výročná správa 2008
Zverejnené: 01.09.2009
Poznámky k účtovným výkazom zostaveným k 31. 12. 2008, za obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2008 podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) v znení prijatom EÚ
Zverejnené: 01.09.2009

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.