Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

Informácie pre študentov

V rámci podpory vzdelávania a zamestnania sa študentov v podmienkach podnikovej praxe ponúkame:

Možnosť odbornej praxe:
 • začiatok, záver a rozsah praxe bude dohodnutý individuálne so študentom.
 • táto prax bude uznaná ako povinná výrobno-odborná prax študenta absolvovaná v priebehu štúdia.
Možnosť spracovať témy seminárnych, bakalárskych, diplomových a doktorandských prác:
 • Vypracovanie tém diplomových prác:
  • témy seminárnych (SP), diplomových (DP) a bakalárskych prác (BP) súvisia s predmetom činnosti FORTISCHEM a. s.
  • téma nepopisuje daný stav, ale rieši problém; výsledkom DP, BP je návrh riešenia

 • Ako postupovať, ak máte záujem o vypracovanie DP:
  • zaslať žiadosť o vypracovanie témy SP, DP, BP spolu so životopisom na nižšie uvedenú adresu
  • ak Vaša žiadosť bude pozitívne posúdená, pridelíme Vám konzultanta
  • do 5 dní Vám zašleme vyjadrenie k Vašej žiadosti
Podnikové štipendium:
 • Ponúkame štipendium pre študentov posledného ročníka inžinierskeho stupňa štúdia vybraných študijných odborov technických univerzít:
  • chemické inžinierstvo
  • chemické technológie
  • riadenie technologických procesov v chémii
Kontakt:
FORTISCHEM a. s.
Ing. Vladimír Záborský
M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky
vladimir.zaborsky@fortischem.sk
+421 46 568 3275; +421 908 976 840

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.