Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

Voľné pracovné miesta

V súčasnosti obsadzujeme pracovné pozície:

• Technický pracovník investičnej výstavby – strojná oblasť
Požiadavky:
 • Vzdelanie VŠ strojárstvo
 • Prax – min. 3 roky
Náplň práce:
- zabezpečovanie inžinierskej a kompletizačnej činnosti v štádiu predprojektovej, projektovej prípravy a realizácie investícií a stavieb až po uvedenie do trvalej prevádzky - strojná stránka
- organizačné zabezpečovanie výberu externých dodávateľov na výkon projektových, stavebných, technologických a inžinierskych činností v rámci investičného procesu

• Chemik vo výrobnej prevádzke – obsluha chemického výrobného zariadenia
Požiadavky:
 • Vzdelanie ÚSO chémia
 • Práca vo výrobnom procese v nepretržitej prevádzke
• Výrobný pracovník – obsluha výrobného zariadenia
Požiadavky:
 • Vzdelanie SO/ÚSO strojárstvo, technické zameranie
 • Práca vo výrobnom procese v nepretržitej prevádzke
• Manipulant elektrorozvodní
Požiadavky:
 • Vzdelanie ÚSO elektro
 • Platné oprávnenie min. §22 Vyhlášky MPSVaR č. 508/ bez obmedzenia napätia
 • Práca v nepretržitej prevádzke
• Majster údržby
Požiadavky:
 • Vzdelanie ÚSO strojárstvo
 • Prax v odbore min. 3 roky
Náplň práce:
- organizácia, riadenie a kontrola vykonávania bežných, stredných a generálnych opráv strojnotechnologického zariadenia riadenými zamestnancami

• Chemický inžinier
Hľadáme odborníkov z oblasti chemickej výroby so znalosťami a skúsenosťami v oblasti riadenia procesov ale aj absolventov vysokých škôl chemického zamerania.
Požiadavky:
 • Vzdelanie VŠ chémia
 • Prax – aj pre absolventov
Náplň práce:
- zabezpečenie technického a aplikačného servisu
- spolupráca na vývojových činnostiachV prípade záujmu o niektorú z obsadzovaných pracovných pozícií zašlite vyplnený dotazník uchádzača o zamestnanie s uvedením pozície, o ktorú sa zaujímate poštou na adresu spoločnosti alebo elektronicky na personalne@fortischem.sk.
Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.