Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

Voľné pracovné miesta

V súčasnosti obsadzujeme pracovné pozície:

• Manipulant elektrorozvodní
Požiadavky:
 • Vzdelanie ÚSO elektro
 • Platné oprávnenie min. §22 Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 bez obmedzenia napätia
• Vedúci rekreačného zariadenia Chvojnica
Požiadavky:
 • Vzdelanie min. VŠ 1. stupňa – cestovný ruch, hotelierstvo, manažment turizmu, obchod
 • Min. 5 ročné pôsobenie na vedúcej pozícii v rámci hotela alebo penziónu
 • Znalosť AJ pokročilý
 • Znalosť programu HORES PLUS a FOOD 600
 • Silné manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
• Chemik
Požiadavky:
 • Vzdelanie ÚSO chémia
 • Práca vo výrobnom procese v nepretržitej prevádzke
• Vodič vysokozdvižného vozíka
Požiadavky:
 • Vzdelanie min. SO technického zamerania
 • Platné oprávnenie na riadenie VZV
V prípade záujmu o niektorú z obsadzovaných pracovných pozícií zašlite vyplnený dotazník uchádzača o zamestnanie s uvedením pozície, o ktorú sa zaujímate poštou na adresu spoločnosti alebo elektronicky na personalne@fortischem.sk.
Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.