Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

Kontakty

Fortischem a. s.
M. R. Štefánika 1
972 71 Nováky
Slovenská republika

E-mail: sekretariat@fortischem.sk

Tel.: +421 46 568 1111
Fax: +421 46 546 1138

Meno: Kontakt:
Mária Košianová
vedúca kancelárie GR
Tel: +421 46 568 3011
Fax: +421 46 546 1101
Ing. Tibor Miháľ
poverený vedením útvaru nákupu
Tel.:+421 46 568 3812
Mobil: +421 905 800 291
Fax: +421 46 568 3819
tibor.mihal@fortischem.sk
Ing. Dagmar Belianská
vedúca oddelenia nákupu PM a ND
Tel.: +421 46 568 3825
Mobil: +421 918 861 421
Fax: +421 46 568 3819
dagmar.belianska@fortischem.sk
Ing. Miroslav Moniak
vedúci útvaru dopravnej logistiky
Tel.: +421 46 568 3890
Mobil: +421 905 288 718
Fax: +421 46 568 3819
miroslav.moniak@fortsichem.sk
Ing. Jozef Komár
vedúci oddelenia železničnej dopravy
Tel.: +421 46 568 3905
Mobil: +421 905 290 172
Fax: +421 46 568 3907
jozef.komar@fortischem.sk
Ing. Tibor Žiak
vedúci útvaru riadenia a kontroly kvality
Tel.: +421 46 568 3130
Mobil: +421 918 711 306
tibor.ziak@fortischem.sk
Ing. František Slávik
vedúci útvaru správy majetku a BF
Tel.: +421 46 568 3870
Mobil: +421 905 441 304
Fax: +421 46 568 3819
frantisek.slavik@fortischem.sk


Energochemica Trading a. s.
Pribinova 25
811 09 Bratislava
Slovenská republika

E-mail: officeba@energochemica.eu

Tel.: +421 2 599 80 202

Meno: Kontakt:
BSBA. Štefan Hornáček
korporátny riaditeľ pre obchod
Tel: +421 46 568 3011
Mobil: +421 907 977 940
stefan.hornacek@energochemica.eu
Mgr. Boris Valent
sales manažér elektrolýznych výrobkov
Tel.: +421 46 568 2292
Mobil: +421 907 807 619
Fax: +421 46 568 3943
boris.valent@energochemica.eu
Ing. Oldřich Drahovzal
sales manažér predaja PVC
Tel.: +421 46 568 2291
Mobil: +421 918 373 085
Fax: +421 46 568 3958
oldrich.drahovzal@energochemica.eu
Denis Kirillov
sales predaja profily a siding (export)
Tel: +421 46 568 2296
Mobil: +421 917 712 791
denis.kirillov@energochemica.eu
Ing. Martin Petráš
sales manažér predaja organických výrobkov
Tel.: +421 46 568 2294
Mobil: +421 915 728 160
Fax: +421 46 568 3943
martin.petras@energochemica.eu
Michal Macko
sales manažér karbidu vápnika a technických plynov
Tel.: +421 46 568 3814
Mobil: +421 905 351 554
Fax: +421 46 568 3938
michal.macko@energochemica.eu

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.