Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

PRODUKTY SPRACOVANIA PVC:

Predajca:
Ing. Róbert Hurtiš
Tel: 046 568 4503
Mobil: 0907 777 814
Fax: 046 568 9770
Predajca:
Ing. Oldřich Drahovzal
Tel: 046 568 4243
Mobil: 0918 373 085
Fax: 046 568 9210

SLOVIPLAST® KG 1106

SLOVIPLAST® KG 1106 je mäkčený granulát vyrobený so suspenzného PVC s prídavkom zmäkčovadiel, olovnatých stabilizátorov a plnív. Neobsahuje žiadne zlúčeniny kadmia. Vyrába sa nepigmentovaný (tzv.natur). Výroba iného farebného odtieňa, na základe dohody odberateľa s výrobcom, je možná po predchádzajúcom odskúšaní.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Rozmery: dĺžka / priemer mm 2 - 6 / 3 ± 0,5
Sypná hmotnosť granulátu kg.m -3 820 ± 60
Hustota granulátu g.cm -3 1,46 ± 0,04
Hustota extrudátu g.cm -3 1,44 -1,50
Vzhľad extrudátu 1) - lesklý povrch bez výskytu "krupice"
Tvrdosť Shore A °Sh A 91 + 3
-5
Tvrdosť Shore D °Sh A 43 + 3
-6
Medza pevnosti v ťahu pri pretrhnutí, min. MPa 14
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí, min. % 175
Tepelná stabilita pri 200°C, min. minúty 110
Strata zmäkčovadla pri 70°C/24 h max. % 1,00
Index toku pri 150°C/21.6kg min. 1) g/10 min. 5
1) Hodnoty sú garantované výrobcom , nie sú však uvádzané v osvedčení o kvalite.

Sloviplast KG 1106 musí mať podobu granulátu pravidelného tvaru a rozmerov, bez výskytu mech. nečistôt. Ojedinele sa môžu vyskytovať granule iných rozmerov, max. do dĺžky 30 mm. Výskyt ústrižkov, alebo granúl nepravidelného tvaru ako aj inofarebných granúl nie je závadou, ak tým nie je negatívne ovplyvnený vzhľad extrudátu.

POUŽITIE
SLOVIPLAST® KG 1106 je určený na izolácie elektrických vodičov, u ktorých sa dosahuje najvyššia pracovná teplota 70°C. Môže sa použiť i na iné technické výrobky vyrábané technológiou vytlačovania. Nie je vhodný na výrobky, u ktorých sa vyžaduje zdravotná nezávadnosť (výrobky prichádzajúce do styku s požívatinami, hračky a pod.).

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE
SLOVIPLAST® KG 1106 sa balí do polyetylénových samonosných vriec s netto hmotnosťou 30 kg alebo do veľkoobjemových vakov tzv. Big-bag-ov s netto hmotnosťou do 1000 kg. Big-bagy musia byť úplne zaplnené pre dosiahnutie stohovateľnosti. Prepravujú sa na drevených euro-paletách. Každá zásielka musí byť sprevádzaná osvedčením o kvalite, ktoré môže byť nahradené doložkou na prepravnom doklade. Granulát sa prepravuje v krytých, čistých vagónoch alebo nákladnými autami, ktoré musia byť zabezpečené proti poškodeniu obalov alebo navlhnutiu granulátu. Pre prepravu platia príslušné legislatívne predpisy. Big-bagy musia byť na ložnej ploche uložené tak, aby medzi nimi nevznikol voľný priestor a zabránilo sa tým ich posunu alebo vyklopeniu. Pre skladovanie platí STN 64 0090. Pri dodržaní podmienok normy sa zaručuje skladovateľnosť 6 mesiacov.

Uvedené prospektové údaje treba chápať ako rámcové a v jednotlivých prípadoch ich možno prispôsobiť miestnym podmienkam.

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.