Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

PRODUKTY SPRACOVANIA PVC:

Predajca:
Ing. Róbert Hurtiš
Tel: 046 568 4503
Mobil: 0907 777 814
Fax: 046 568 9770
Predajca:
Ing. Oldřich Drahovzal
Tel: 046 568 4243
Mobil: 0918 373 085
Fax: 046 568 9210

SLOVIPLAST® MG 7501

SLOVIPLAST® MG 7501 je granulát vyrobený so suspenzného polyvinylchloridu typ 703. Zhomogenizovaná zmes sa želatínuje v plastifikátore a vytláčaná zmes sa seká do tvaru granúl predpísaných rozmerov. Vyrába sa v rôznych farbách na základe dohody odberateľa s výrobcom.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Vzhľad - granule pravid. tvaru, hladkého povrchu bez bublín, strapcov, mechan. nečistôt, povrch hadičky rovnorodý,hladký, bez cudzích mech.nečistôt, bez hrboľov z neroztav. granúl inej tvrdosti alebo nerozmiešaného pigmentu
Rozmery: dĺžka / priemer mm 2 - 5 / 4 ± 1
Vlhkosť, max. % hmot. 0,5
Tvrdosť Shore A °Sh A 78 ± 5
Merná hmotnosť kg.m -3 1320 ± 50
Medza pevnosti v ťahu σM , min. MPa 15
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí εB, min. % 210
Tepelná stabilita pri 200 °C, min. minúty 180
Drobné inofarebné bodky na povrchu hadičky, ktorých viditeľnosť zaniká vo vzdialenosti 1 m sa nepovažujú za závadu. V jednorázovej dodávke je prípustný obsah inofarebných granúl max 0,1 % a iných rozmerov 1% granulátu, ako je uvedené v tabuľke.

POUŽITIE
SLOVIPLAST® MG 7501 je určený na výrobu izolačných hadíc a mäkčených profilov pre elektrotechnický priemysel technológiou vytláčania na bežných závitovkových vytlačovacích strojov vhodných pre spracovanie mäkčeného PVC. Výrobky zo SLOVIPLASTU® MG 7501 sa môžu používať pri teplotách od -10 °C do + 40 °C.

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE
SLOVIPLAST® MG 7501 sa balí do polyetylénových samonosných vriec s netto hmotnosťou 30 kg, ktoré sa ukladajú na palety s fóliou podľa požiadaviek odberateľa. Každá zásielka musí byť sprevádzaná osvedčením o kvalite, ktoré môže byť nahradené doložkou na prepravnom doklade. Granulát sa prepravuje v krytých, čistých vagónoch alebo autami, ktoré musia byť zabezpečené proti poškodeniu obalov alebo navlhnutiu granulátu. Pre prepravu platia príslušné legislatívne predpisy. Pre skladovanie platí STN 64 0090. Pri dodržaní podmienok normy sa zaručuje skladovateľnosť 6 mesiacov.

Uvedené prospektové údaje treba chápať ako rámcové a v jednotlivých prípadoch ich možno prispôsobiť miestnym podmienkam.

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.