Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

PRODUKTY SPRACOVANIA PVC:

Predajca:
Ing. Róbert Hurtiš
Tel: 046 568 4503
Mobil: 0907 777 814
Fax: 046 568 9770
Predajca:
Ing. Oldřich Drahovzal
Tel: 046 568 4243
Mobil: 0918 373 085
Fax: 046 568 9210

SLOVIPLAST® MG 8531

SLOVIPLAST® MG 8531 je granulát vyrobený so suspenzného polyvinylchloridu s prídavkom stabilizátorov, zmäkčovadiel, mastív, plnív a pigmentov.Vyrába sa v čiernej farbe.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Vzhľad - granulát pravidel. tvaru, bez mechan. nečistôt
Rozmery: dĺžka 2) / priemer mm 2 - 6
4 ± 2
Hustota kg/m 3 1410 ± 50
Index toku , min. /1 g / 10 minút 30
Tvrdosť Shore A °Sh A 87 ± 4
Medza pevnosti v ťahu σM, min. MPa 12
Menovité pomerné predĺženie pri pretrhnutí εB,, min. /2 % 150
Tepelná stabilita pri 180 °C, min. minúty 165
Strata zmäkčovadla, max. % hmot. 0,5
Mrazuvzdornosť, min. °C -30
1)/2) informatívne hodnoty
z množstva jednorázovej dodávky je prípustné 1% granulátu s iným rozmerom ako je uvedené, max. však do dĺžky 30 mm.


POUŽITIE
SLOVIPLAST® MG 8531 sa spracováva technológiou injekčného vstrekovania pre spracovanie mäkčeného PVC. Je určený predovšetkým na výrobu podrážok krasokorčuliarskej obuvi.

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE
SLOVIPLAST® MG 8531 sa balí do papierových vriec najmenej štyrikrát lepených resp. do polyetylénových samonosných vriec s netto hmotnosťou 30 kg Každá zásielka musí byť sprevádzaná osvedčením o kvalite, ktoré môže byť nahradené doložkou na prepravnom doklade. Granulát sa prepravuje v krytých, čistých vagónoch alebo nákladnými autami, ktoré musia byť zabezpečené proti poškodeniu obalov alebo navlhnutiu granulátu. Pre prepravu platia príslušné legislatívne predpisy. Pre skladovanie platí STN 64 0090. Pri dodržaní podmienok normy sa zaručuje skladovateľnosť 6 mesiacov.

Uvedené prospektové údaje treba chápať ako rámcové a v jednotlivých prípadoch ich možno prispôsobiť miestnym podmienkam.

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.