Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

PRODUKTY SPRACOVANIA PVC:

Predajca:
Ing. Róbert Hurtiš
Tel: 046 568 4503
Mobil: 0907 777 814
Fax: 046 568 9770
Predajca:
Ing. Oldřich Drahovzal
Tel: 046 568 4243
Mobil: 0918 373 085
Fax: 046 568 9210

SLOVIPLAST® TG 6033

SLOVIPLAST® TG 6033 sa vyrába v béžovo-žltej alebo červenej farbe zo suspenzného polyvinylchloridu. Výroba iného odtieňa je možná po predchádzajúcej dohode s odberateľom. SLOVIPLAST TG 6033 sa želatínuje v plastifikátore a vytláčaná zmes sa seká do tvaru granulovaných valčekov.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Rozmery: dĺžka / priemer mm 2 - 6
4 ± 2
Merná hmotnosť:
béžovo-žltý granulát
červený granulát
kg/m 3 1415 ± 50
1330 ± 50
Sypná hmotnosť g.l -1 760 ± 60
Medza pevnosti v ťahu σM, min. MPa 30
Tepelná stabilita pri 200 °C, min. minúty 30
Mechanické nečistoty - žiadne
Nerovnomernosť vyfarbenia, ako aj prítomnosť inofarebných a rozštiepených granúl sa nepovažuje za vadu, ak sa vyskytnú ojedinele.
Z množstva jednorázovej dodávky je prípustné 10% granulátu s iným rozmerom ako (2-6)mm, najviac do dĺžky 30 mm.


POUŽITIE
SLOVIPLAST® TG 6033 sa používa na výrobu vlascov vytláčaním.

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE
SLOVIPLAST® TG 6033 sa balí do papierových vriec štyrikrát lepených podľa STN 50 5665, resp. do polyetylénových samonosných vriec s netto hmotnosťou 30 kg. Každá zásielka musí byť sprevádzaná osvedčením o kvalite, ktoré môže byť nahradené doložkou na prepravnom doklade. Granulát sa prepravuje železnicou alebo nákladnými autami, ktoré musia byť zabezpečené proti poškodeniu obalov alebo navlhnutiu granulátu. Pre prepravu platia predpisy verejného prepravcu. Pre skladovanie platí STN 64 0090. Pri dodržaní podmienok normy sa zaručuje skladovateľnosť 6 mesiacov.

Uvedené prospektové údaje treba chápať ako rámcové a v jednotlivých prípadoch ich možno prispôsobiť miestnym podmienkam.

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.