Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

PRODUKTY SPRACOVANIA PVC:

Predajca:
Ing. Róbert Hurtiš
Tel: 046 568 4503
Mobil: 0907 777 814
Fax: 046 568 9770
Predajca:
Ing. Oldřich Drahovzal
Tel: 046 568 4243
Mobil: 0918 373 085
Fax: 046 568 9210

SLOVIPLAST® TG 7008

SLOVIPLAST® TG 7008 sa vyrába zo suspenzného polyvinylchloridu v rôznych farbách po predchádzajúcej dohode s výrobcom. Zhomogenizovaná zmes sa želatínuje v plastifikátore a vytláčaná zmes sa seká do tvaru granúlovaných valčekov. Šedé odtiene nie sú určené na elektroinštalačné účely.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Rozmery: dĺžka / priemer mm 2 - 6
4 ± 2
Sypná hmotnosť g.cm- 3 0,83 ± 0,06
Hustota kg.m -3 1 430 ± 50
Tepelná stabilita, min. minúty 180
Mechanické nečistoty +)Mechanické nečistoty +) ks žiadne
+) nestanovujú sa
SLOVIPLAST® TG 7008 nesmie obsahovať mechanické nečistoty. Nerovnomernosť vyfarbenia ako aj prítomnosť inofarebných granúl sa nepovažuje za vadu.


POUŽITIE
SLOVIPLAST® TG 7008 sa spracúva technológiou vstrekovania alebo vytláčania. Používa sa na výrobu elektroinštalačných výrobky a iné stavebné profily.

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE
SLOVIPLAST® TG 7008 sa dodáva v papierových vreciach štyrikrát lepených resp. do polyetylénových samonosných vriec s netto hmotnosťou 30 kg. Každá zásielka musí byť sprevádzaná osvedčením o kvalite, ktoré môže byť nahradené doložkou na prepravnom doklade. Granulát sa prepravuje železnicou alebo nákladnými autami, ktoré musia byť zabezpečené proti poškodeniu obalov alebo navlhnutiu granulátu. Pre prepravu platia príslušné legislatívne predpisy. Pre skladovanie platí STN 64 0090. Pri dodržaní podmienok normy sa zaručuje skladovateľnosť 6 mesiacov.

Uvedené prospektové údaje treba chápať ako rámcové a v jednotlivých prípadoch ich možno prispôsobiť miestnym podmienkam.

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.