Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

PRODUKTY SPRACOVANIA PVC:

Predajca:
Ing. Róbert Hurtiš
Tel: 046 568 4503
Mobil: 0907 777 814
Fax: 046 568 9770
Predajca:
Ing. Oldřich Drahovzal
Tel: 046 568 4243
Mobil: 0918 373 085
Fax: 046 568 9210

SLOVIPLAST® TG 8145

SLOVIPLAST® TG 8145 je nemäkčenýgranulát, vyrábaný zo suspenzného polyvinylchloridu s prídavkom olovnatých stabilizátorov, mastív, pigmentov, plnív a modifikátorov. Neobsahuje žiadne zlúčeniny kadmia. Vyrába sa vo farbe podľa referenčných vzoriek na základe vzájomnej dohody odberateľa s výrobcom.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Vzhľad 1) - granulát pravid.tvaru bez mech. nečistôt
Rozmery: dĺžka - priemer mm 2 - 6
3 - 5
Sypná hmotnosť granulátu kg.m 3 750 ± 60
Tepelná stabilita pri 200°C, min. minúty 25
Vrubová húževnatosť s dvojitým V-vrubom, min. 2) kJ.m -2 20
Hustota kg.m -3 1 460 ± 50
1) Stanovenie obsahu mech.nečistôt nie je predmetom atestácie.
2) Hodnota informatívna
Občasný výskyt ulepených granúl, ústrižkov a granúl nepravidelného tvaru nie je závadou. Môže sa vyskytovať granulát s inými rozmermi ako je uvedené, max. však do dĺžky 30 mm


POUŽITIE
SLOVIPLAST® TG 8145 je určený na vytlačovanie tvrdých profilov pre nábytkársky priemysel. Možno ho použiť aj na iné výrobky, od ktorých sa vyžaduje zvýšená vrubová húževnatosť a mierne zlepšená svetelná stálosť farebného odtieňa.

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE
SLOVIPLAST® TG 8145 sa balí do papierových päťkrát lepených resp. polyetylénových samonosných vriec s netto hmotnosťou 30 kg. Každá zásielka musí byť sprevádzaná osvedčením o kvalite, ktoré môže byť nahradené doložkou na prepravnom doklade. Granulát sa prepravuje v krytých, čistých železničných vozňoch alebo nákladnými autami, ktoré musia byť zabezpečené proti poškodeniu vriec alebo navlhnutiu granulátu. Pre prepravu platia príslušné legislatívne predpisy. Pre skladovanie platí STN 64 0090. Pri dodržaní podmienok normy sa zaručuje skladovateľnosť 6 mesiacov.

Uvedené prospektové údaje treba chápať ako rámcové a v jednotlivých prípadoch ich možno prispôsobiť miestnym podmienkam.

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.