Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

Poslanie

Podnikáme preto, aby sme:
  • pomáhali riešiť potreby našich zákazníkov
  • prispievali k rozvoju regiónu
  • udržali dosiahnuté pozície v tradičných výrobách
  • vyvíjali aktivity smerujúce k zavádzaniu nových výrobkov a technológií, za súčasného splnenia ekologických kritérií

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.